ავტომანქანების გაქირავების პირობები საქართველოში

საბუთები ავტომობილის დასაქირავებლად

 1. პასპორტი
 2. მართვის მოწმობა

მძღოლის მინიმალური ასაკი 21 წელი,მართვის მოწმობის მინიმალური სტაჟი 2 წელი

გადახდა

 1. დეპოზიტი ავტომანქანისთვის-დაბრუნებადი თანხა
 2. ქირაობის მთელი პერიოდის თანხის გადახდა

გადახდა წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში.

გადახდა შესაძლებელია:

 1. ნაღდი ანგარიშსწორებით
 2. უნაღდო ანგარიშსწორებით
 3. ელექტრონული ფულით
 4. საკრედიტო ბარათით (პერონიფიცერებული)

ავტომანქანის დეპოზიტის და ქირის თანხის გადახდა წარმოებს ერთნაირი ფორმით. არ შეიძლება ქირა და დეპოზიტი გადაიხადოთ სხვადასხვა მეთოდებით, ანუ ერთი გადაიხადოთ ბარათით, მეორე ნაღდი ფულით, ეს კი ….

როგორ გადავიხადოთ:

 1. მომსახურების გადახდა ნაღდი ანგარიშსწორებით-დეპოზიტიც ასევე ანგარიშსწორებით
 2. მომსახურების გადახდა ბარათით - დეპოზიტიც ასევე ბარათით
 3. აკეთებთ 100% გადახდას მომსახურების ბარათით საიტზე, დეპოზიტი ასევე იხდის საიტის მეშვეობით
 4. თქვენი ბარათით აკეთებთ ნაწილობრივ გადახდას საიტის მეშვეობით - ავტომანქანის მიღებისას სრული გადახდა ხორციელდება და დეპოზიტიც ან ნაღდი ანგარიშსწორებით ან ბარათით
შეუძლებელია დეპოზიტი გადაიხადოთ ბარათით, ქირა კი ნაღდი ფულით, ასევე უკუღმა. ეს სირთულე გამოწვეულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და საგადასახადო კოდექსით.

დაზღვევა

არსებობს სამი სახის დაზღვევა:

 1. ავტომანქანის დაზღვევა ყველანაირი ინციდენტისგან
 2. მძღოლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 3. მძღოლის და მგზავრების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა

გარბენის შეზღუდვა

ავტომანქანის ქირაობისას 4 დღემდე გარბენი შეზღუდულია (250 კმ დღეში), მანქანის 5 და მეტი დღით ქირაობისას გარბენი შეუზღუდავი. გარბენი შეიძლება იყოს შეზღუდული ჩვენგან ეკსკლუზიური და სპეციალური შემოთავაზებისას. 4 დღემდე ავტომობილის მიღება ულიმიტო გარბენით შესაძლებელია დამატებითი თანხის გადახდისას.

თანხის გადახდა დამატებით

დამატებითი თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 1. ავტომანქანის ჭუჭყიან მდგომარეობაში დაბრუნებისას გარეცხვის თანხა
 2. ავტომანქანის მიღება ან ჩაბარების შემთხვევაში, თუ ოფისის ფარგლებს გარეთ ხდება
 3. ავტომანქანის მიღება ან გადაცემა არასამუშაო საათებში, დღესასცაულებზე, ღამის საათებში
 4. ომსახურება “one way” ავტომანქანის ერთ ქალაქში მიღება და ჩაბარება სხვა ქალაქში
 5. თუ ავტომანქანა დაბრუნდა ნაკლები საწვავის რაოდენობით
 6. დამატებითი აღჭურვილობის შეკვეთა: ბავშვის სავარძელი, ნავიგატორი, ჯაჭვები, თხილამურების სამაგრი
 7. სადაზღვეო კომპანიაში შეუტყობინებლობა მანქანის დაზიანებისას
 8. დაკარგვა გასაღების, ტექნიკური პასპორტის, ავტომანქანის სანომრე ნიშნების
 9. დამატებითი მძღოლის შემთხვევაში

ქირაობის პერიოდი

ავტომანქანის გაქირავების დრო იწყება მისი მიღებიდან და ითვლება დღე-ღამით. ერთი დღე-ღამე 24 საათია ავტომანქანის მიღებიდან. რამოდენიმე საათით გაქირავების ვადის გადაცილება ითვლებაროგორც დამატებითი დღე-ღამე ,მიუხედავათ იმისა რა დროითაა გადაცილება.

საწვავი

ავტომანქანა გადაეცემა გარკვეული რაოდენობის საწვავით, აბრუნებთ იგივე რაოდენობით. თუ აბრუნებთ ავტომანქანას ნაკლები საწვავით, ანაზღაურებთ თანხით. ასხავთ საწვავს «პრემიუმ» მარკის (ანალოგი 95-ის), ავტომანქანას დიზელზე- დიზელის საწვავით. საწვავის საფასური დაახლოებით 2.50 ლარი 1ლიტრი.

საგზაო მოძრაობის წესები. განსაკუთრებულობა.

სიჩქარის ლიმიტები ყველგან დარეგულირებულია, ქალაქში ყველა ქუჩაზე ბანერებია სიჩქარის რეგულირების. ქალაქში შეზღუდვებია 40, 60, 80 კმ/სთ.

მოძრაობა ტრასაზე ასევე დარეგულირებულია: 90 კმ/სთ, ავტობანზე 110 კმ/სთ.

თქვენი მხრიდან საგზაო წესების დარღვევის შემთხვევაში, ჩვენ მოგვივა სმს შეტყობინება, წერილი პოლიციიდან ან პოლიციის ბაზით მოხდება გადამოწმება. შესაბამის ჯარიმას თქვენ წარმოგიდგენთ გადასახდელად. გადაუხდელობის შემთხვევაში ჯარიმის თანხა თავდაპირველად გაიზრდება ორჯერ, შემდგომ კი თანხა ავა რამოდენიმე ათას დოლარზე. ჯარიმის გადახდის იგნორი გამოიწვევს თქვენი ქვეყნაში შემოსვლის და/ან გასვლის შეფერხებას(ბლოკირებას) საქართველოს წინაშე დავალიანების სრულად დაფარვამდე.

პოლიციის მიერ დარღვევების დაფიქსირებისას, მაგალითად უწყვეტი ხაზის გადაკვეთისას, მობილურზე საუბრისას, ღვედის გამოუყენებლობისას, თქვენ უბრალოდ გაგაჩერებენ და გამოგიწერენ ჯარიმას.

ქრთამის მიცემა აკრძალულია-დაგადებენ ბორკილებს, პოლიციელებს აქვთ ვიდეოკამერები ავტომანქანებში ,თავის ფორმაზე, ქრთამს არ იღებენ.

როდის არის უკეთესი დაჯავშნა

გააფორმეთ შეკვეთა თუ თქვენ ჩამოყალიბდით დაქირავების თარიღებში.

თუ ავტომანქანის ქირავნობის პერიოდი ემთხვევა დღესასწაულებს, ან შუა სეზონს, მანქანა დაჯავშნეთ წინასწარ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჯავშნის ავტომანქანას მაგ პერიოდისთვის. ამ პერიოდში ავტომანქანის დაჯავშნა უნდა მოახდინოთ მინიმუმ ერთი კვირით ადრე მაინც.

ჩვენ ყოველთვის გიგზავნით ელექტრონული დაჯავშნის ნომერს ფოსტაზე და დაჯავშნის დეტალებს. ფასები,რომელიც მითითებულია საიტზე აქტუალურია, თქვენს მიერ ამორჩეული პერიოდისთვის, თუ თქვენ შეამჩნიეთ უზუსტობა-დაგვიკავშირდით.

წინასწარი გადახდა ავტომანქანის ქირავნობის დაჯავშნისას

დაჯავშნა შეიძლება იყოს ფასიანი ან უფასო. პრიორიტეტულია ყოველთვის ფასიანი დაჯავშნა. ასევე შეკვეთის 100% გადახდისას მოქმედებს შეღავათები.

ავტომანქანის დაჯავშნისას ყოველთვის წინასწარ ხდება გადახდა თქვენი შეკვეთის 20%-სა (შეკვეთის სრული საფასურის, არ ითვლება დეპოზიტი), თუ თქვენ გინდათ მიიღოთ ავტომანქანა:

 • აეროპორტში
 • ქალაქში მისამართზე მიყვანით
 • ქუთაისში ნებისმიერ ადგილას მიყვანით
 • ასევე წინასწარი გადახდა შეიძლება მოგთხოვონ, თუ სასურველი ავტომანქანა ლიმიტირებული რაოდენობითაა და ჩვენ გვსურს მისი თქვენთვის მოცემა. ჩვენ მოგიყვანთ მანქანას სხვა ოფისიდან თქვენი ხარჯით, რის გამოც, შეკვეთაზე უარის თქმის შემთხვევაში – ჩვენ ვიზარალებთ. იმისათვის რომ დავფაროთ ხარჯები, ჩვენ ვითხოვთ თქვენგან გარანტიას წინასწარი გადახდის სახით.

წინასწარი გადახდის მოცულობა

 1. 100% წინსწრებით გადახდისასა იღებთ 10% ფასდაკლებას, ანუ იხდით შეკვეთის ღირებულების 90%
 2. 20% ვითხოვთ წინსწრებით გადახდას სტანდარტული დაჯავშნისას , თუ საჭიროა ავტომანქანის სხვა რეგიონიდან ჩამოყვანა, ჯავშნით დღესასწაულებზე ან შუა სეზონში.

დაჯავშნისას ნაწილობრივი წინსწრებით გადახდილი თანხააკლდება სრულ გადასახდელ თანხას, ანუ თანხის ნაწილის გადახდისას, ადგილზე იხდით დარჩენილ თანხას.

როგორ დაჯავშნოთ და სად

შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ავტომანქანა შემდეგნაირად:

 1. საიტზე ონ-ლაინ ფორმის შევსებით – მიუთითეთ თარიღები, ავტომანქანის მიღების და ჩაბარების დრო და ადგილი, მიუთითეთ ფოსტის მისამართი – ფოსტაზე მოგივათ შეკვეთის დაანგარიშება, შეკვეთის ფაქტიდან გამომდინარე ჩვენ დაგიკავშირდებით, თუ შეკვეთა სასწრაფოა-24 საათია დარჩენილი შეკვეთამდე-უმჯობესია დაგვირეკოთ.
 2. ტელეფონზე (+995) 514-577-555 – გვითხარით თარიღები, ავტომანქანის მიღების და ჩაბარების დრო და ადგილი, ჩვენ გამოვითვლით შეკვეთას და გაცნობებთ გაქირავების სრულ თანხას, თქვენ სახელზე დავჯავშნით მანქანას.
 3. Viber ან WhatsApp -ის საშუალებით +995-514-577-555 – ხმოვანი შეტყობინებით ან შეტყობინებით, შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ თქვენი საბუთების ასლები, ჩვენ გავაფორმებთ ჯავშანს და გამოგიგზავნით ჯავშნის ნომერს.
 4. ელექტრონული ფოსტით - order@race.com.ge - უბრალოდ მოგვწერეთ წერილი თქვენი სურვილებით მანქანის შესახებ, მიუთითეთ თარიღები, ავტომანქანის მიღების და ჩაბარების დრო და ადგილი.
 5. ონ-ლაინ ჩატის მეშვეობით – ჩვენ თუ ონ-ლაინ ვართ – შეგვეკითხეთ, მაშინვე დავჯავშნით, ჩვენ თუ ოფ-ლაინ ვართ – მოგვწერეთ, ჩვენ გიპასუხებთ თქვენს წერილზე მომდევნო საათებში, მაგრამ არაუგვიანეს 12 საათისა.

ავტომანქანის დაჯავშნის დადასტურება

დაჯავშნა –წარმოადგენს 100% დადასტურებას თქვენი შეკვეთისა. თქვენი შეკვეთის გაფორმების შემდეგ ჩვენ დაგიკავშირდებით და თქვენ მიიღებთ ჯავშნის დადასტურებას ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით.

თქვენ გენიჭებათ ჯავშნის უნიკალური კოდი. წინსწრებით გადახდისას და დაჯავშნისას, თქვენ მიიღებთ ელექტრონულ ვაუჩერს, რომელიც თქვენი ჯავშნის დადასტურებათ ითვლება.

კონკრეტული ავტომანქანის დაჯავშნა

დაჯავშნა ხდება ავტომანქანის კლასზე და გადაცემათა კოლოფზე. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს სურვილებს მანქანასთან დაკავშირებით და ვეცდებით თქვენს მიერ არჩეული ავტომანქანა შემოგთავაზოთ. თუ კლასში არის რამოდენიმე ქვეკლასი, რომლებიც განსხვავდებიან ფასში, თქვენ შემოგთავაზებენ მანქანას მხოლოდ ამ ქვეკლასიდან.

როგორ გადაიხადოთ ჯავშანი

გადახდა შესაძლებელია შემდეგნაირად:

 1. web money
 2. კომპანიის ანგარიშზე საქართველოში

ჯავშნის გაუქმება

გადახდილი ჯავშნის გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. იმისთვის რომ გააუქმოთ ჯავშანი ისარგებლეთ სერვისით ჩემი რეისი ან მოგვწერეთ ფოსტაზე order@race.com.ge

გადახდილი ჯავშნის გაუქმება თანხის დაბრუნებით

თქვენი ჯავშანი შეიძლება გააუქმოთ ნებისმიერ დროს. თუ თქვენ დაჯავშნისას წინასწარ გადაიხადეთ, სრული მოცულობით თანხას მიიღებთ, თუ თქვენ უარს იტყვით შეკვეთაზე 72 საათით ადრე გაქირავების დაწყებამდე.

ჩვენ არ ვაბრუნებთ წინასწარ გადახდილ თანხას, თუ გადახდა ან დაჯავშნა მოხდა სპეციალური პირობებით აქციის ფარგლებში ან შეკვეთის პირობებით, რომლებიც გადმოცემულია საიტით ან წინადადების მეშვეობით.

გადახდილი თანხის დაბრუნებისას ჩვენ არ ვანაზღაურებთ:

 1. ბანკის საკომისიოს გადახდისას, თანხის დაბრუნებისას
 2. სხვაობას ვალუტის კურსის კონვერტაციისას (ჩვენ უბრალოდ გავაუქმებთ თქვენი ტრანზაქციის ნომერს)
 3. კომპენსაციას თქვენი თანხის ჩვენთან ყოფნისათვის, მიუღებელი მოგებისათვის და სხვა ხარჯებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიმოწერასთან და სხვა...........

ჯავშნის გადახდის დრო

თუ თქვენ ისარგებლეთ ტარიფით გადახდა ეხლავე, გადახდა უნდა მოხდეს 2 საათის განმავლობაში, თუ არა და მოგიწევთ დაჯავშნა ხელახლა, ან წერილის მოწერა და გადახდის დროის დაზუსტება.

სტანდარტული დაჯავშნისას თუ გნებავთ თანხის წინსწრებით გადახდა, დაჯავშნიდან 7-ი დღის განმავლობაში სავალდებულოა თანხის შეტანა, გარდა შემთხვევისა, როდესაც მანქანის დაქირავებამდე დარჩენილია 7 დღეზე ნაკლები.

კლიენტების მომსახურება

ჩვენ ვემსახურებით კლიენტებს 24 საათის განმავლობაში 7 დღე კვირაში. ვემსახურებით ყველა შეკვეთას მიუხედავ სამუშაო საათებია თუ არასამუშაო, თუ წინასწარაა შეკვეთა მიცემული და დადასტურებულია.

ოფისების სამუშაო დრო

ჩვენი ოფისების მუშაობის სტანდარტული დრო ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით 10-დან 18-45 სთ-მდე (თბილისის დროით). ჩვენ გემსახურებით დამატებითი გადასახადის გარეშე 8-დან 19-მდე ორშაბათი-პარასკევი, მიუხედავათ იმისა,რომ ეს ჩვენთვის არასამუშაო დროა. ჩვენ ასევე მოგემსახურებით სხვა დროსაც, იხდით დამატებით თანხას თუ თქვენ მანქანას იღებთ/აბარებთ დილის 08-მდე ან 19 საათზე გვიან, ან შაბათს,კვირას, სადღესასწაულო დღეებში.

ავტომანქანის მიღება, დაგვიანება

თუ თქვენ იღებთ ავტომანქანას აეროპორტში, გთხოვთ მიგვითითოდ თქვენი რეისის ნომერი და ჩამოფრენის დრო, ჩვენ აუცილებლად თქვენ დაგხვდებით, თუ თვითმფრინავი ჩვენ მაინც დაგელოდებით და თქვენი შეკვეთა ძალაში იქნება. თუ თქვენ არ მოფრინდით მითითებული რეისით – თქვენი შეკვეთა ანულირდება.

თუ თქვენ იღებთ მანქანას ოფისში, მიუთითეთ მიღების დრო, რა დროსაც თქვენ გსურთ ეწვიოთ ჩვენს ოფისს. თუ თქვენ არ მოხვალთ დათქმულ დროს, ხოლო თქვენ ვერ დაგიკავშირდით (გამორთული გაქვთ ტელეფონი, არ პასუხობთ წერილებს), თქვენი შეკვეთა ანულირდება, თუ თქვენი შეკვეთა გადახდილია, ჩვენ 12-24 საათამდე დაგელოდებით, შემდეგ კი ანულირებას გაუკეთებთ შეკვეთას თანხის დაუბრუნებლად. თუ თქვენ ჩვენ დაგვიკავშირდით, მაგრამ გსურთ ჯავშნის სხვა თარიღზე გადაწევა, წინა ჯავშანი ანულირდება თანხის დაბრუნების გარეშე, თქვენგან,კი მიიღება ახალი შეკვეთა.

დაჯავშნის გაფორმა შეკვეთის ფორმის მიხედვით

დაანგარიშება წარმოებს ავტომატურად, მხედველობაში მიიღება შეკვეთის ყველა დეტალი, ადგილი და დრო მანქანის მიღება/ჩაბარების. თქვენსეიძლება მიიღოთ სხვადასხვა თანხა გაქირავების. განსხვავებული ფასის მიზეზების გასარკვევათ, დააჭირეთ შეკვეთის დეტალებს – აქ შეიძლება გადაამოწმოთ დამატებითი მომსახურების ხარჯები, ყველა დამატებითი მომსახურება ან დაჯავშნოთ დამატებითი მოწყობილობები.

ავტომანქანების რეალური ფოტოები

ყველა ავტომანქანის რეალური ფოტო შეგიძლიათ ნახოთ ავტოპარკში, დააკლიკეთ ავტომანქანაზე დაწვრილებით სანახავად.

დამატებითი ინფორმაცია

გიწევთ რეკომენდაცია მიმართოდ გვერდ ხდკ-ს სადაც კლიენტების მიერ ხშირად დასმული კითხვებია თავისი პასუხებით.

periodicals photo
ნაკლებადმონულებადი და მიუდგომელი ტბები საქართველოში
საქართველოში ყველაზე ნაკლებად ცნობილი ტბების შერჩევა, რომელსაც იშვიათად სტუმრობენ როგორც ტურისტები, ისე ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რადგან მათი მიღწევა ძალიან რთულია
დიდი
periodicals photo
გასტრონომიული გემოვნებით საქართველოში
კერძები, რომლებიც უნდა შეუკვეთოთ და სცადოთ საქართველოში, ძალიან გემრიელი, ტრადიციული ქართული საკვები
დიდი